Сенсорный экран с ПК

Сенсорный экран с ПК

View our range of 65 and 84 inch IFPD's with an integrated PC, all models operate on Windows 8.1-10 meaning set up/ loading time is minimal. This partnered with features such as an anti-glare, multi touch screen means our PC ranges are perfect for busy corporate environments.          

UHD6510PC <ul> <li>UHD 4K Resolution</li> <li>350 cd/m2</li> <li>4000:1 Contrast Ratio</li> <li>30,000 Panel Life Hours</li> <li>16 Hours Daily Usage</li> </ul>
UHD7510PC <ul> <li>UHD 4K Resolution</li> <li>400 cd/m2</li> <li>4000:1 Contrast Ratio</li> <li>50,000 Panel Life Hours</li> <li>16 Hours Daily Usage</li> </ul>
UHD8610PC <ul> <li>UHD 4K Resolution</li> <li>410 cd/m2</li> <li>1200:1 Contrast Ratio</li> <li>50,000 Panel Life Hours</li> <li>16 Hours Daily Usage</li> <li>Built-in PC</li> </ul>
HIT-FHD6516APC <ul> <li>Full HD</li> <li>360 cd/m2</li> <li>4000:1 Contrast Ratio</li> <li>30,000 Panel Life Hours</li> </ul>
UHD8410PC <ul> <li>UHD 4K Resolution</li> <li>350 cd/m2</li> <li>1400:1 Contrast Ratio</li> <li>50,000 Panel Life Hours</li> </ul>

Листовки

Просмотреть ресурсы

Для получения доступа ко всем ресурсам войдите в Ваш личный кабинет контрагента.

Просмотреть все

Can't find your product?

Продукция, снятая с производства