Установка

Ideal for medium to large venues, our installation models deliver high performance, advanced networking capabilities and simple user functionality, making them a cost effective solution for a multitude of installation requirements.

 

CP-WX5500 <ul> <li>WXGA</li> <li>5400 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>4000 Lamp hours</li> <li>Built-in Lens</li> </ul>
CP-WU5506M <ul> <li>WUXGA</li> <li>5200 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>4000 Lamp hours</li> <li>Built-in Lens</li> </ul>
CP-WU5505/5500 <ul> <li>WUXGA</li> <li>5200 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>4000 Lamp hours</li> <li>Built-in Lens</li> </ul>
CP-WX8650W <ul> <li>WXGA</li> <li>6500 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>3000 Lamp hours</li> <li>Interchangeable Lens</li> </ul>
CP-WX8750W <ul> <li>WXGA</li> <li>7500 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>3000 Lamp hours</li> <li>Interchangeable Lens</li> </ul>
CP-WU8600W <ul> <li>WUXGA</li> <li>6000 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>3000 Lamp hours</li> <li>Interchangeable Lens</li> </ul>
CP-X8800W <ul> <li>XGA</li> <li>8000 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>2000 Lamp hours</li> <li>Interchangeable Lens</li> </ul>
CP-WU5500 <ul> <li>WUXGA</li> <li>5200 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>4000 Lamp hours</li> <li>Built-in Lens</li> </ul>
CP-WU8700W <ul> <li>WUXGA</li> <li>7000 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>2000 Lamp hours</li> <li>Interchangeable Lens</li> </ul>
CP-X5550 <ul> <li>XGA</li> <li>5800 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>4000 Lamp hours</li> <li>Built-in Lens</li> </ul>
CP-WX5505/5500 <ul> <li>WXGA</li> <li>5400 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>4000 Lamp hours</li> <li>Built-in Lens</li> </ul>
CP-WX5506M <ul> <li>WXGA</li> <li>5400 ANSI lm</li> <li>10,000:1 Contrast Ratio</li> <li>4000 Lamp hours</li> <li>Built-in Lens</li> </ul>
Retiring soon
| trust">
CP-WU8461 <ul> <li>WUXGA</li> <li>6000 ANSI lm</li> <li>5000:1 Contrast Ratio</li> <li>2000 Lamp hours</li> <li>Interchangeable Lens</li> </ul>
Retiring soon
| trust">
CP-WX8265 <ul> <li>WXGA</li> <li>6500 ANSI lm</li> <li>3000:1 Contrast Ratio</li> <li>2000 Lamp hours</li> <li>Interchangeable Lens</li> </ul>

Листовки

Can't find your product?

Продукция, снятая с производства